Seuraava hallituksen kokous

 

Vaasan kielikylpy-yhdistys ry:n seuraava kokous

Tiistaina 24.8.2021 klo 18.00 (tai ke 25.8.2021)
Päivämäärä ja paikka tarkentuvat lähempänä. 

 
 
 
 
26. Tammi, 2021

Haku kielikylpyyn

Kielikylpy alkaa viisivuotiaana ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota äidinkieleltään suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito.

Haku ruotsin kielen kielikylpyopetukseen on vuosittain helmikuussa.
Vuonna 2016 syntyneille lapsille haku on ajalla 1.2. – 15.2.2021.


Hakuajan ulkopuolella tulleita tai muihin toimintayksiköihin jätettyjä hakemuksia ei kielikylvyn osalta huomioida.
Kielikylpyryhmissä lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa tarpeen mukaan.

Valintakriteerit
•Lapsen asuinpaikka on Vaasa.
•Vanhemmat hoitavat itse kuljetuksen päiväkotiin.
•Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomen kielen taidot. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajat tai suomi toisena kielenä –opettaja antavat lausunnon kielitaidon riittävyydestä.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan.

Ilman paikkaa jääneet lapset jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle. Mikäli paikkoja vapautuu, täytetään ne varasijalistan mukaisessa järjestyksessä. Varasijalista on voimassa kyseisen toimintavuoden ajan.

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Avustuksista

Yhdistys toivoo, että avustukset anotaan ajoissa syksyllä sekä keväällä. Vapaamuotoiset anomukset voi toimittaa yhdistykselle.

Avustuksia voi anoa mm. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, ja materiaalihankintoihin.

Keväällä annetaan stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle.

 

 

Stipendit

Kielikylpy-yhdistys jakoi taas keväällä stipendit opettajien valitsemille 6. ja 9.-luokkien oppilaille. Stipendien saajien valintaperusteena on oppilaan aktiivinen ruotsinkielen käyttäminen lukuvuoden aikana. 

 
 
 
 
  • Kielet on kultaa!