• Svenska Folkskolan Vänner

  Stundars aikamatkojen yhtenä taloudellisena avustajana toimi Svenska Folkskolans Vänner (SFV).

  Suuri kiitos tuesta heille Vaasan kielikylpy-yhdistyksen puolesta!
  SFV lyhyesti

  SFV perustettiin vuonna 1882 tukemaan kansakoulujen ja kirjastojen rakentamista Suomen ruotsinkieliselle väestölle.

  Tänään tehtävä on paljon laajempi. SFV omistaa tai toimii päämiehenä erilaisissa opetusyksiköissä, välittää oman opintokeskuksen kautta tukea kurssitoiminnalle ja opintopiireille, omistaa kustantamoja, julkaisee kulttuurilehtä ja kirjoja, sekä innostaa ja tukee yksityisiä henkilöitä palkinnoilla ja stipendeillä.

  SFV:llä on noin 8000 henkilöjäsentä.

  Linkki yhdistyksen sivuille:
  https://sfv.fi/sv/hem/

 • Svenska kulturfonden

  Vaasan kielikylpy-yhdistystä on tukenut taloudellisesti useamman vuoden ajan Svenska kulturfonden.

  Suuri kiitos tuesta heille Vaasan kielikylpy-yhdistyksen puolesta!

  Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja se muodostuu 480:stä rahastosta, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin.

  Svenska kulturfondenin tuotto jaetaan stipendeinä ja avustuksina, ja varoja jakaa Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland- niminen säätiö. Toiminnassa käytetään nimeä Svenska kulturfonden.

  Varainhoidosta vastaa Svenska litteratursällskapet i Finland rf, ja säätiön hallituksen ja valtuuskunnan valitsee Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus.

  Linkki yhdistyksen sivuille:
  https://www.kulturfonden.fi/om-svenska-kulturfonden/