Kielikylvystä Vaasassa

Kielikylpy on vapaavalintainen opetusohjelma päiväkoti- ja koulutasolla, jossa oppilaat omaksuvat toisen kielen käyttämällä sitä luonnollisessa ympäristössä ja mielekkäissä tilanteissa. 

Kielikylpyopetus sopii äidinkieleltään enemmistökielisille lapsille, koska ympäristö tukee tällöin lasten ensikieltä ja sen kulttuuria.

Vanhempien positiivinen asenne kielikylpyyn ja kielikylpykieleen on myös tärkeä tuki lapselle.

Kielikylpy vakiintui Kanadassa 1960-luvulla englanninkielisten vanhempien alkaessa vaatia tehokasta ranskan kielen opetusta. Suomessa ruotsinkielinen kielikylpy alkoi 1987 Vaasassa suomenkielisten vanhempien aloitteesta.

Kielikylpyohjelmia on erilaisia. Erottavina tekijöinä ovat oppilaan ikä kielikylvyn alkaessa ja kielikylpykielisen opetuksen osuus kaikesta opetuksesta. Yleisin kielikylpyohjelma on varhainen täydellinen kielikylpy.