KIELIKYLPYUUTISET 2017

 

KIRJAVINKKI KIELIKYLPYOPETUKSEN ALOITTAVILLE PERHEILLE
(Kristiina Lähde)

 

KIRJAVINKKI/TUTKIMUSRAPORTTI VAASAN YLIOPISTO:

 "Kielikylpyperheet valokeilassa" -taustat ja odotukset   (Mari Bergroth)

 

Kielikylvyn tutkimustuloksia: 
http://www.uva.fi/fi/sites/immersion/publications/

 

Björklund, Mård-Miettinen & Turpeinen (2007) Kielikylpykirja – Språkbadsboken:
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-200-7.pdf

 

Björklund & Mård-Miettinen (2011) Kielikylpylasten ja -nuorten monikielinen toimijuus:
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-379-0.pdf

 

Språkbad allt populärare – också på finska
Meddelande från Åbo Akademi
http://mfaa.abo.fi/?article=sprakbad-allt-popularare-ocksa-pa-finska

 

Opetusministeriön sivuilla yleistä kielikylpyopetuksesta (2012)
http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/teemat/kielikylpy_ja_vieraskielinen_opetus

 

Opetushallituksen linkki opetussuunnitelman kommentointiin (11/2012)
Kommentointisivut 

 

Lingowalk-kilpailun satoa: 
Rundvandringen i Vasa (Merenkurkun koulun 7G)

 

Vaasan Yliopisto:
 Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus

 

Vaasan Ammattikorkeakoulu: 

Ruotsinkielinen kielikylpy Vaasan päiväkodeissa
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38557/Sahlberg_Marika_Vesterkvist_Marika.pdf?sequence=1 

 

Kaksikielinen varhaiskasvatus kiinnostaa suomenkielisiä perheitä

http://www.uva.fi/fi/news/kielirikasteisuus/