Seuraava kokous


Tiistaina 27.8.2024 klo 17.00 vuosikokousta valmistava,

paikka tarkentuu myöhemmin


Vuosikokous torstaina 19.9.2024 klo 18.00 Keskuskoululla

Avustuksista

Yhdistys toivoo, että avustukset anotaan ajoissa syksyllä sekä keväällä. Vapaamuotoiset anomukset voi toimittaa yhdistykselle.

Avustuksia voi anoa mm. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, ja materiaalihankintoihin.

Keväällä annetaan stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle.

Stipendit

Kielikylpy-yhdistys jakaa taas keväällä stipendit opettajien valitsemille 6. ja 9.-luokkien oppilaille. Stipendien saajien valintaperusteena on oppilaan aktiivinen ruotsinkielen käyttäminen lukuvuoden aikana. 

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Kielet on kultaa!