Seuraava kokous


Tiistaina 7.11.2023 klo 18.00

Keskuskoululla

Stipendit

Kielikylpy-yhdistys jakaa taas keväällä stipendit opettajien valitsemille 6. ja 9.-luokkien oppilaille. Stipendien saajien valintaperusteena on oppilaan aktiivinen ruotsinkielen käyttäminen lukuvuoden aikana. 

Avustuksista

Yhdistys toivoo, että avustukset anotaan ajoissa syksyllä sekä keväällä. Vapaamuotoiset anomukset voi toimittaa yhdistykselle.

Avustuksia voi anoa mm. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, ja materiaalihankintoihin.

Keväällä annetaan stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle.

 Ruotsin kielen kielikylpyopetus Vaasassa 
Linkki videoon: 

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Kielet on kultaa!