Seuraava kokous


Maanantaina 25.3.2024   klo 17.00

Merenkurkun koululla

Avustuksista

Yhdistys toivoo, että avustukset anotaan ajoissa syksyllä sekä keväällä. Vapaamuotoiset anomukset voi toimittaa yhdistykselle.

Avustuksia voi anoa mm. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, ja materiaalihankintoihin.

Keväällä annetaan stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle.

Stipendit

Kielikylpy-yhdistys jakaa taas keväällä stipendit opettajien valitsemille 6. ja 9.-luokkien oppilaille. Stipendien saajien valintaperusteena on oppilaan aktiivinen ruotsinkielen käyttäminen lukuvuoden aikana. 

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Kielikylpyyn haetaan 5 vuotiaana

Kielet on kultaa!